Người máy chăn nuôi súc vật nhu thế nào?-Cờ thủ

Cờ thủ-Người máy chăn nuôi súc vật do Liên Xô (cũ) chế tạo dùng bánh xe để đi, cơ cơ quhn cảm giác, cố tay nhân đạo đàn hồi, nó cồ thể chuẩn bị thức ăn gia súc, phân phát thức ãn gia súc, vắt sữa, đỡ đẻ cho lợn nái, bón thuốc cho súc vật, quét dọn chuồng trại..
Những năm 70, Aưstralia đã nghiên cứu tải game chắn online ehô tạo lìgiíòi
máy cố thể thay người xổn lồng cừu, Nới đến xén tải game chắn online lông cừu, Australia còn có một; bài dân ca: 11 Kéo xén lông cỉíu kêu soàn soạt, khom thấp lưng ôi kổo chạy rất

Cờ Thủ

nhanh ,, làm việc thục mang, uông rượu thục mạng, chưa thẩy điều gi tốt lảnh..,.*’ , từ trong bài dân ca này cd thế biết được, xén lông cừu là một lao động rất gian khổ. Ngày nay dùng người mây đế xén lồng cừu vừa nhanh vừa tốt,
Bề ngoài người máy xổn lỏng cừu không giống tai game co thu online người, mà giỏng một quái vật nhiêu tay, nổ dùng một tay giữ tai game co thu online chặt đầu cừu, dung hai tay giữ chật chân cừu, ấn cừu lên một cái sàn chuyên dụng, ròi dùng hai tay cầm hai kéo cắt, tì sát thân cìíu xén thật nhanh. Nếu cừu giãy loạn xạ, cơ quan cảm giác của người máy sẽ có thể đo được, truyền tín hiệu đến máy tính rồi máy tính phát mệnh lệnh, tự động điều chỉnh vị trí của tay, bảo đảm kéo cát luôn luôn sát với da cừu mà không làm thương tổn thịt cừu. Cừu cố to, cđ nhỏ, cố béo, cố gây, hình thể khác nhau Tay người máy cố thể tự động điều chỉnh góc độ và độ cao cùa kéo. Người máy còn cđ thề phân loại lông cìíu đưa đến địa điểm đã định.
Dùng người máy để trông nom đàn súc vật hay quấy rối là rất khố. Súc vật mỗi loại đều có tập tính và tính khí riêng. Người máy chăn súc vật phải hoàn thành mọi công việc của người chăn nuôi, ngoài việc vệ sinh chuồng trại, dọn phân chuồng, cho súc vật ăn, còn phải kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm của chuông trại, kiểm tra tình trạng sức khỏe của súc vật, cân thể trọng của súc vật, đánh số V.V. ..y thậm chí còn phải biết xử lý sự cố đánh nhau của súc vật.
Điều đố yêu cầu người máy fchãn nuôi cố tay linh hoạt, cố thiet bị đi lại có thể vượt qua hoặc vòng qua vật cản, có cơ quan cảm giác các kiểu, các loại, có máy tỉnh co the phân biệt, phán đoán. Như vậy, nđ không những có
Cờ thủ
thể lâm éâc loại việc, mà còn biết xử lý mội; sổ vAn đè đặc biệt. Ví dụ, để súc vật không sợ nổ, nổ Mẹo nhỏ chơi cờ tướng biốt dùng tay vưôt ve đầu và đuôi súc vật; khi súc Mẹo nhỏ chơi cờ tướng vội cán vào tay nó Xió không thề dùng cánh tay sắt cùa mình đánh súc vật, mà nhẹ nhàpg đưa tay tránh đi,

Nếu như gặp phải tình huống phức tạp, người máy chàn nuôi cổ thổ xử lý được không? ví dụ như hai con vật đánh nhau, nếu như súc vật chỉ đánh nhau đùa, người niáy chỉ cần phát ra mấy câu hát chúng sẽ không đánh nhau nữa. Nếu như súc vật đánh nhau trí mạng, nên làm như thế nào? Các chuyên gia thiết kế người máy nghỉ đến biện pháp té nước lạnh, ở nông thôn để đối phố khi chổ đánh nhau, thế là chuẩn bị cho ngưòi máy một súng bắn nước, khi phán đoán súc vật đánh nhau thực sự thì dùng súng bắn nước phun nước lạnh vào chúng, khiến súc vật bỉnh tĩnh trởilại.
Khi chăn nuôi súc vật nếu như đột nhiên mắt người máy (kỳ thực là máy ảnh) rơi vào một con sâu nhỏ, khi này người máy sẽ cố thể dùng tay đuổi đi, hoặc có thể giống như người nháy nháy mắt để đuổi côn trùng đi. Nhưng người máy khéo léo lại thông minh như thế hiện nay mới chỉ là già tưởng, chưa trở thành hiện thực.

Post Comment