Chúng tôi hêt lên đèo lại xuông suổì vertu

Rõ là điên rồ, những điều người tà có thể làm ở cái hạ giởi, tối hạ giói này!
– Trời không còn sáng lắm -.

Nhiều lúc, khó mà tìm được một chỗ để xe, ỏ đây. Đi được khoảng một trăm vertu mét, chúng tôi đến chỗ phình rộng của vertu con sông; Một cái bê nưốc thiên nhiên.

Mới thoạt nhìn thì không hề thấy có dấu hiệu gì về cuộc sống. Rồi đột Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ nhiên, như do những động cơ vô hình, những Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ cái đầu hà mã hồng và xám nối lên. Ba con hà mã con đồ sộ ngoi lên rồi lại ngụp xuống phun ra những tia nưốc dài từ những cái lỗ mũi rỗng huếch của. – Ở Las Vegas, trên Disney Channel, em xem hoài phim Fantasia vừa dọn dệp, vừa mặc quần áo. Em đã xem hàng trăm lần bộ phim về hà mã. Khi chúng nó Nokia 8800 nhảy múa, Nokia 8800 anh biết không?
Tôi không biết. I
Chúng tôi quan sát hoạt động của lũ hà mă.

Trưóc tiên là sự bat động, sự yên lắng của mặt nước. Sau đó là một sự rung chuyển nhẹ của mặt nước hồ, những gỢn sóng nhỏ lán tăn và sau đó những cái đầu xuất. Những con vật thủy sinh khổng lồ ấy mơ mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, những con mắt to bằng cái đĩa, rồi biến.

Người hướng dẫn để mặc chúng tôi ngắm nghía những con hà mã này cho đên chán chê. Trỏ lại xe ca. Annie nói:
– cám ơn! Cảm ơn nhiều. CKung iôi lại lên xe và rời bỏ khu vực cây xanh. Con dường mòn vẽ những nét ngoằn ngoèo trên nhừng ngọn, đồi vừa đi qua. Chúng tôi hêt lên đèo lại xuông suổì. Đất vẫn một màu đỏ. Khu vườn Tsavo bất động vẫn làm chúng tôi mỏi mat.

Post Comment